Header

Мүчө

Коомго мүчө болуу уюмдун иш-чарасына кызыккан жана бизге ар кандай түрдө колдоо көтсөткүсү келген баардык инсандар үчүн мүмкүн. Каалоочулар төмөнкү дарекке кайрылса: martin.hartwig@dkk-verein.com же мүчөлүк формуларды Mitgliedsformular түшүрүп алып, толтуруп туруп, бизге жөнөтсө болот.

Мүчөлүк акы жыл сайын төлөнүп турууга тийиш жана 2017-жылына

- студентер үчүн 10 евро, башка жөнөкөй адамдар үчүн (финансылык шартына жараша) 20 дан 50 еврого чейин, уюмдар жана башка организациялар үчүн 125 евро, фирмалар үчүн 500 евро

Коомдун банкынын дареги:
Deutsch-Kirgisischer Kulturverein e.V.
IBAN: DE70 12080000 4102423100 BIC: DRES DE FF 120