Header

Көргөзмө “Ачык асмандын астындагы тиричилик”

Tina von WolffersdorfЧокусун кар менен мөңгү каптаган Тянь-Шандын бийик тоолору тоо ылдый аккан мөлтүр сууларды, көлдөрдү, ар кыл токойлорду, шалбаалар менен талааларды жана табигый жайыттарды курчап турат. Жергиликтүү элдин отурукташканына 100 жылдан ашуун убакыт өтсө да көчмөн тиричилик ошол бойдон калган сыңары.

Aжайып кооз, меймандос, бирок көп чет өлкөлүктөр үчүн көмүскө Кыргызстанды көрүү үчүн төрт сүрөтчү өз алдынча ар кандай мезгилде саякатка аттанышкан. Кайтып келгенден кийин чогулган материалдарды Carola Thieleckeкөргөзмөгө кою идеясы пайда болуп, бул иш-чара иштелип чыккан. Көргөзмөгө коюлган сүрөттөр шаардан тышкаркы тиричиликти, учу-кыйры көрүнбөгөн мейкиндикти жана жолдон кезиккен адамдардын образын чагылдырат. Андан тышкары тоо элинин жашоосунда маанилүү болгон боз үйлөрдүн жана жылкылардын да сүрөттөрүн көрүүгө болот.
Көргөзмөгө кошумча Чынгыз Айтматовдун Жамийла повестинен үзүндү окулат жана 20-кылымда Кытай, Афганистан жана Пакистан аркылуу Түркияга барып орун алган Памир-Кыргыздары тууралуу тасма көрсөтүлөт.

Сүрөтчүлөр: Thilo Seibt, Tina von Wolffersdorf, Wolfgang Eschenhorn жана Carola Thielecke

Jurte mit Text13. Март, саат 19.00 көргөзмөнүн ачылышы - Вернисаж

21. Март, саат 18.00
Чынгыз Айтматовдун Жамийла повестинен үзүндү окулат (Richard Maschke)

29. Март, саат 17.00
Финисаж, Бен Хопкинстин "37 uses for a dead sheep" тасмасы тартууланат.

Дареги:
Fotoatelier am Schönen Berg
Mansteinstr. 16
10783 Berlin
(Nähe S- und U-Bahnhof Yorkstrasse)

14-28-Март, саат 12-18
15-29- Март, саат 12-18

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.